GUMIKERESŐ

Vásárlási feltételek

Üdvözöljük a Nonstopgumi.hu vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbi szerződési feltételeket alaposan olvassa el:

Az eladó:

T-Gely Kft.
Cím: 1154 Bp Szentmihályi u 68
Adószám: 122889789-2-41
Telefonszám: 06-1-307-35-37
Fax: 06-1-306-50-25

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71914/2014.

Rendelés és szállítás

A Nonstopgumi.hu weboldalon történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot illetve tisztában van a rendelés menetével.

A vásárlás csak akkor lehetséges, ha a vásárló a regisztrációhoz szükséges összes adatot hiánytalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, téves adatközlésért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Nonstopgumi.hu nem vállal felelősséget.

Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.

A megrendelt terméket a vevő átveheti személyesen szervizünkben.

Átvételkor az árút a vevő köteles tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezután hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem fogadunk el.

A kézbesítés időpontjáról a futárszolgálat vagy a Nonstopgumi.hu értesíti a vevőt, ezután a vevő kötelessége gondoskodni arról, hogy a közösen megállapodott időben a csomagot átvegye. A vevőnek a kiszállítást megelőző legalább 24 órával előre jeleznie kell, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

A szállítási határidő raktáron levő termékeinből Budapesten 48 óra, vidékre 72 óra. Hétvégén nincs szállitás. Amennyiben bármilyen okból a megrendelés teljesítése ennél több időt venne igénybe, a regisztrációkor megadott elérhetőségeken értesítést küldünk a megrendelőnek.

A szállítás díja 1db-4db gumiabroncs esetén bruttó 3200 forint.

A mindenkori akció, csak minimum 4 db gumiabroncs, vagy minimum 40 000 Ft.- os vásárlásra vonatkozik.

Fizetés

A fizetés a kiszállított árú átvételekor, készpénzben történik.

Az elállási jog gyakorlásának feltételei

(Kivonat a jogszabályból, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet)

A fogyasztó a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.

A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Gumiabroncs használati utasítás